User menu

Ce este proiectul de modernizare a sănătății?

REFORMA SECTORULUI SĂNĂTĂTII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 
„Avem cu toții datoria să contribuim la menținerea și sporirea calității vieții și a bunăstării populației”, Ruxanda Glavan, ministrul sănătății.
 
 
CE ESTE REFORMA SECTORULUI SĂNĂTĂȚII? 
 
Asigurarea unui acces echitabil la serviciile medicale prin crearea unui sistem medical eficient, care să asigure tratamente de calitate și la timp pentru întreaga populație este principalul obiectiv al reformei sectorului sănătății.
După o amplă analiză a actualului sistem de sănătate și a stării de sănătate a populației, precum și a principalilor factori determinanți ai stării de sănătate (socio-economici, comportamentali, din mediul fizic de viaţă şi de muncă şi caracteristicile individuale), au fost stabilite domeniile de sănătate prioritare în care se vor regăsi acțiunile reformei: asistența medicală primară, accesul pacienților la medicamente compensate, serviciile medicale în regim de spitalizare.
 
 
DE CE ESTE NECESARĂ O CAMPANIE DE INFORMARE A POPULAȚIEI PRIVIND SISTEMUL DE SĂNĂTATE ?
 
Pentru ca populația să beneficieze de pe urma măsurilor întreprinse de Ministerul Sănătății în scopul facilitării accesului populației la servicii medicale și farmaceutice de calitate, este necesar ca ele să fie cunoscute de către toți actorii din sistem. 
Orice sistem performant presupune reguli și proceduri. Și în acest caz, populația trebuie să urmeze reguli pentru a accesa servicii medicale și farmaceutice în sistemul public de sănătate.
De aceea, informarea populației a devenit o prioritate pentru Ministerul Sănătății, care a demarat o campanie de comunicare a tuturor măsurilor întreprinse în sistemul de sănătate, menite să îmbunătățească accesul populației la servicii de sănătate.

 

 

16 Februarie 2017
1,342

În Republica Moldova, accesul pacientului la serviciile medicale și la medicamente în sistemul public de sănătate este asigurat, în principal, prin intermediul medicului de familie. Rolul medicului de familie este și acela de a veghea și de a menține starea de sănătate a populației. Vizitele regulate la medicul de familie pot preveni apariția unor afecțiuni sau depistarea lor în faze incipiente, când sunt mult mai ușor de tratat și de suportat de către pacienți.

16 Februarie 2017
1,608

Asigurarea accesului la medicamente compensate este una dintre prioritățile politicilor de sănătate aplicate de Guvernul Republicii Moldova, care are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației. În ultimii doi ani, numărul medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiază populația s-a dublat.

13 Februarie 2017
1,133

Cetățenii Moldovei au nevoie de acces mai facil la servicii medicale de calitate în spitale. În prezent, cea mai mare parte din problemele grave de sănătate care necesită internare pentru investigații moderne sau intervenții chirurgicale se rezolvă la Chișinău. Pe viitor, toți pacienții, indiferent de zona în care locuiesc, vor putea merge într-un spital modern, mai aproape de casă, unde le vor fi asigurate servicii medicale de calitate și la timp și în care medicii vor beneficia de aparatura necesară pentru investigații și intervenții medicale și medicamentele cu care să îi trateze.